LEVA MEDVETET

LEVA MEDVETET

Heart and soul of living

Om du vill bli inspirerad och berörd. Om du vill öka din medvetenhet om dig själv. Om du vill få mer förståelse över hur det du möter är en spegel av ditt inre. Om du också vill inspirera dina barn. Jag är Multidimensionell Mentor och Medvetenhets Coach och vill inspirera dig till en ökad medvetenhet.

~ Kia Temmes ~

LÅT MIG INSPIRERA DIG

AWARE BOOKS

AWARE PRODUCTIONS

AWARE ACADEMY

AWARE MENTORSHIP

AKTUELLT

2022 06 22

NYKOMLING - FUCKMASTE

”Fuckmaste, det fucked up i mig, ser och hedrar det fucked up i dig” är en handbok om livet, självinsikt och medvetenhet. Boken finns även som ljud- och e-bok på alla plattformar som tillhandahåller digitala böcker. 

Hur definierar man en sanning? En sanning är något som vi tror är rätt utifrån den information som vi har att tillgå för stunden. Vi kan också känna att något är sant, utan att vi på något sätt kan bevisa det. Det vi anammar som vår sanning bygger på präglingar, kulturella aspekter, uppfostran och på vår egen upplevelse. Vi kan intellektuellt tro att något är sant för att det är så vi blivit lärda, och vi kan samtidigt känna att vi ändå inte riktigt tror att det är sant, att det borde finnas något annat, något annat sätt, något mer.

Tron kan försätta berg, tron kan hålla oss fångna, tron kan begränsa oss och hålla oss tillbaka. Tron kan också bryta oss loss ur olika paradigm. Vad som är sant eller inte är bara en fråga om perception. När vi ändrar vår perception, förändras vår sanning, och därmed vårt liv. Livet bjuder oss på en massa olika upplevelser, och vi kan varje dag välja att ändra vår perception och byta ut våra begränsande sanningar till mer tillåtande sanningar.