LEVA MEDVETET

LEVA MEDVETET

Heart and soul of living

Om du vill bli inspirerad och berörd. Om du vill öka din medvetenhet om dig själv. Om du vill få mer förståelse över hur det du möter är en spegel av ditt inre. Om du också vill inspirera dina barn. Jag är Multidimensionell Mentor och Medvetenhets Coach och vill inspirera dig till en ökad medvetenhet.

~ Kia Temmes ~

LÅT MIG INSPIRERA DIG

AWARE BOOKS

AWARE PRODUCTIONS

AWARE MENTORSHIP